Kartta apuna kalkituksen suunnittelussa ja seurannassa

Ympäristötuen kirjanpitovelvoite koskee myös tilalla suoritettujen kalkitusten seurantaa. Tämä onkin yksi mahdollisuus kartan käyttämiseen viljelysuunnittelussa. Tavallisimmin kaikkia tilan lohkoja ei kalkita samana vuonna, vaan kalkituksia suoritetaan sitä mukaan kuin mitä kunkin vuoden taloudellinen tilanne sallii. Voit toteuttaa kalkitusten seurannan merkitsemällä kunakin vuonna kalkittuja lohkoja erilaisilla täyttökuvioilla ja ilmoittaa kalkitusvuoden ja määrän selitteen avulla.