Kasvulohkot ja viljelykasvit eri lohkoilla

Maataloudessa Kartta- ohjelman tärkein käyttökohde on peruslohkon jakaminen kasvulohkoiksi. Väärät pinta-alat tukihakemuksessa saattavat johtaa tukien menetyksiin. Kartta-ohjelman avulla pinta-alat saadaan selville riittävällä tarkkuudella (virhe 0-2%), ja virheellisiltä pinta-aloilta tukihakemuksissa vältytään.

Toinen käyttökohde on teemakarttojen piirtäminen. Valmiita lohkoja voidaan muotoilla joko kuviokohtaisesti tai mallien avulla. Oheisessa kartassa eri lohkojen viljelykasveja on kuvattu eri väreillä ja täyttökuvioilla. Karttaan voidaan lisätä selitteitä, joiden avulla erilaisten kuviointien merkitys nähdään helposti. Siistien viljelykarttojen avulla viljelykiertojen seuraaminen ja vuotuinen kasvilajin valinta kullekin lohkolle käy helposti.

Kuvan kartassa:

  • Kasvulohkoihin jakaminen tehdään piirtämällä viiva jaettavan lohkon halki. Kuviota ei tarvitse piirtää uudestaan.
  • Yhdistäminen takaisin peruslohkoksi käy helposti napsauttamalla hiirellä yhdistettäviä lohkoja. Niitä ei tarvitse piirtää uudelleen.
  • Ohjelma osaa laske samaan ryhmään kuuluvien lohkojen pinta-alat. Napsauttamalla esimerkiksi mitä tahansa ohralohkoa, laskee ohjelma kaikkien ohralohkojen pinta- alojen summan.
  • Kuviot voidaan muotoilla valmiilla malleilla. Valitset esim. mallin "ohra" ja napsautat sitten kaikkia kyseisen viljelyvuoden ohralohkoja. Ohjelma muotoilee kuvion värin ja taustakuvion mallin mukaiseksi.
  • Selitteiden lisääminen kartalle käy yhtä helposti. Valitset vain ensiksi mitkä selitteet haluat lisätä ja osoitat sitten hiirellä mihin paikkaan ne kartalla tulevat.
  • Kun viljelyvuosi vaihtuu, muodostat vain kopion edellisen vuoden kartasta ja alat muokata sitä. Karttaa ei tarvitse piirtää uudelleen.
Seuraava esimerkki
Edellinen esimerkki
Alkuun