Kuvakkeiden käyttäminen kartalla

Kartalle voidaan tekstien ja viivapiirrosten ohella lisätä myös kuvakkeita. Tavallisin kuvake maatalouden kartoissa ovat viljavuusleimat, mutta kuvakkeita voi käyttää esim. sellaisten kohteiden merkitsemiseen kartalle, joista halutaan tehdä muistiinpano. Kuvakkeilla voi myös osoittaa, samalla tavoin kuin täyttökuvioillakin, että jokin toimenpide lohkolla on suoritettu tai suorittamatta.

Ohjelman mukana on valmiita kuvakkeita käytettäväksi maa- ja metsätalouden kartoissa. Lisäksi käyttäjä voi piirtää ohjelman kuvake-editorilla uusia kuvakkeita omia käyttötarkoituksia varten.