Pientareet ja suojakaistat

Pinta-alojen mittaamisen lisäksi voi ohjelmalla laskea myös välimatkoja. Esimerkkinä välimatkojen mittaamisesta voisi olla kartta, johon on merkitty pientareiden ja suojakaistojen paikat. Kartalta saa helposti laskettua tukihakemuksessa ilmoitettavien pientareiden ja suojakaistojen metrimäärät. Tällaista karttaa voidaan tarvittaessa käyttää tukihakemuksen liitteenä.