Kartan liittäminen taulukkoon tai tekstinkäsittelyyn

Käyttämällä apuna Windows'n Leiketaulua, voidaan kartan kuva siirtää muihin ohjelmiin esim. liitteeksi tai apukartaksi. Jos karttaa zoomataan pienemmäksi ennen kopioimista, saadaan suurestakin kartasta tulostesivulle sopivia "pikkukarttoja". Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmissa liitetty kuva asettuu normaalisti kehykseen, jonka paikka voidaan valita vapaasti ko. sivulla.

Kartan kuva on mahdollista tallentaa myös tiedostoksi kiintolevylle. Kuvatiedostoa voidaan sitten muokata kuvankäsittelyohjelmilla ja saada aikaan sellaisia muotoilua, joihin kartta- ohjelman omat muotoilutoiminnot eivät riitä.