Teemakartta

Karttaohjelmassa teemakarttojen luominen suoritetaan helpoimmin mallien avulla. Käyttäjä voi luoda kuviomalleja, so. kuvioiden erilaisia värejä, viivanpaksuuksia ja täyttöjä, ja nimetä mallin sen aiheen mukaisesti jota mallilla esitetään. Valmiiksi nimettyjä malleja käyttäen teemakartan luominen sujuu nopeasti; napsautetaan vain hiirellä muotoiltavia kuvioita. Teemakuvioinnin täydennykseksi voi kartalle lisätä selitetekstejä.

Teemakuvioinnin merkityksen ilmoittavat selitteet, joita voidaan lisätä joko suoraan kartalle tai käyttää erillistä selitesivua.

Samasta karttapohjasta on helppo luoda uusia karttoja tallentamalla kartta uudella nimellä tai käyttämällä erillistä "monista"- toimintoa. Hoitöiden teemakartta luodaan helposti samasta karttapohjasta kuin hakkuiden teemakarttakin.