Liityntä Tikka- taulukkolaskentaan

Kartta- ohjelmaa voidaan käyttää yhdessä Excel-pohjaisen TIKKA-metsäohjelman kanssa. Kartta- ohjelmaa käytetään piirtämiseen ja pinta-alojen laskentaa, TIKKA- laskinta puolestaan puustoarviointiin, metsäsuunnitteluun jne. Katta-ohjelman kartalta laskemat pinta-alat ja kuvionumerointi voidaan viedä suoraan TIKKAan.

Tikka- laskin on monipuolinen ja helppokäyttöinen Excel-sovellus jolla voidaan laatia metsään ja puustoon liittyviä laskelmia. Sen avulla voi tehdä:

  • metsäsuunnitelmia
  • tila- ja puustoarvioita,
  • erilaiset hakkuulaskelmia
  • leimikoiden tarjousvertailuja,
  • pitää metsäsuunnitelmat ajan tasalla.

Tikka -laskimen esittelyversion voit hakea osoitteesta: www.metsalaskenta.com

(Tikka- laskimen tekijänoikeuden omistavat: Veli-Pekka Kauppinen, Hannu Kuisma ja Kari Turunen)