Kartan piirtäminen

Kuvan esittämässä kartassa taustana on käytetty skannattua "digikarttaa". Maataloudessa jokaiselta tilalta on olemassa valmis karttapohja, joka sinällään sopii hyvin ohjelman käyttöön. Digikartassa peltokuviot on jo piirretty valmiiksi (siis lohkot näkyvät piirrettyinä taustakartalla). Käyttäjä piirtää oman karttansa näitä rajoja myötäillen. Koska ohjelma laskee pinta-alat käyttäjän tekemästä piirroksesta, voidaan lohkoja jakaa vapaasti kasvulohkoiksi riippumatta siitä kuinka digikartta on piirretty.

Samasta syystä pinta-alojen mittaus ei myöskään tarvitse rajoittua pelkästään "digi-lohkoihin", vaan mikä tahansa taustakartalla näkyvä kohde voidaan piirtää kuvioksi tai lohkoksi. Metsätalouden kartoissa käytetään useimmiten ilmakuvaa, jossa ei luonnollisestikkaan ole mitään valmiita piirroksia. Näissä kartoissa käyttäjä piirtää kuviot suoraan ilmakuvan päälle, myötäillen kuvassa näkyviä kuvioiden maastorajoja (siis puuston tms. mukaan).

Kuvan esimerkissä:

  • Taustakarttana on skannerilla luettu ns. digikartta (ilmakuva).
  • Käyttäjä on jo piirtänyt lohkot 01650 ja 01659. Ohjelma osaa laskea näiden kuvioiden pinta-alan.
  • 01654 ja 01655 ovat vielä piirtämättä. Lohkojen rajat näkyvät kartalle mustina siksi, että ne on piirretty jo valmiiksi ilmakuvaan.
  • Jos käyttäjä haluaisi jakaa lohkon 01659 kahdeksi kasvulohkoksi kohdasta AB, tapahtuisi se yksinkertaisesti piirtämällä alkuperäisen peruslohkon halkaiseva viiva. Ilmakuva sopii erittäin hyvin taustakartaksi, sillä kuvasta on nähtävissä maaston yksityiskohtia; avo-ojien pohjia, maalajien muutoskohtia, kasvillisuudessa kuvanottohetkellä olleita eroja jne. Tällaisia luonnollisia rajoja seuraten kasvulohkoihin jakaminen käy helposti. Esim. kuvassa vaaleampana näkyvä jana AB on vanha tienpohja, joka löytyy kylvöaikaan pellolta ilman erillistä mittaamista.
  • Metsätalouden kartoissa joudutaan usein piirtämään tilalle useita pieniä, muodoltaan monimutkaisia kuvioita. Piirtäminen käy erittäin nopeasti, kun aluksi piirretään koko tilan käsittävä kuvio ja varsinaiset kuviot lohkaistaan siitä kuvio kerrallaan käyttämällä ohjelman "jaa-kuvio"- toimintoa. Tällöin muiden kuvioiden kanssa yhteisiä sivuja ei tarvitse piirtää uudelleen.

Taustakarttaa tarvitaan kuvioita piirrettäessä, mutta muussa käytössä taustakartta on tarpeeton. Se voidaan piilottaa pois näkyvistä, jolloin kartalle jäävät näkyviin vain pelkät piiretyt kuviot.